Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΧΟΛΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΙΕΡΕΙΣΙούδας δεν είναι μόνο ο γνωστός Ιούδας. 

Ιούδας είναι ακόμα και ο Έλλην που φιλά για ρουσφέτια τα χέρια των Ιουδαίων...

Ιούδας είναι ο κάθε Ορθόδοξος Έλλην που δεν πράττει τα περί της πατρίδος του, της θρησκείας και της εν Χριστώ οικογένειάς του.

Ιούδας είναι αυτός που δεν οργίζεται με το άδικο. 

Ιούδας είναι να είσαι Έλλην και να προσκυνάς τον αντίχριστο εχθρό.
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ!!! ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ!

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το κυπριακό   μεταξύ Λευκωσίας  και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κρίσιμο καθώς προωθείται το «κλείσιμο» του θέματος εντός  του 2016 με συνοπτικές, σχεδόν, διαδικασίες για την δημιουργία μιας «νέας» Κύπρου που ελάχιστη σχέση θα έχει με όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα.  

Χαρακτηριστικό της κρισιμότητας των στιγμών είναι πως ο  Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε ότι στην παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων, η οποία άρχισε την περασμένη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, δεν θα γίνονται δηλώσεις. Ο Ν. Αναστασιάδης συναντήθηκε για περίπου  πέντε ώρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί. Όπως σημείωσε, στις 14 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση.

Ο Κύπριος πρόεδρος ζήτησε να γίνει «σεβαστή η απόφαση», επισημαίνοντας ότι «στόχος δεν είναι να υπάρξει συσκότιση, αλλά να προστατευθεί η διαδικασία».
Το γεγονός της παρέμβασης αυτής του Ν.Αναστασιάδη δείχνει ότι βρισκόμαστε προ της τελικής ευθείας για την επίτευξη συμφωνίας όποια και αν είναι αυτή.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα  «Μιλιέτ», ο κ. Αναστασιάδης φέρεται να ζήτησε την πρώτη ημέρα της λύσης να επιστραφεί η κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου, να αρχίσει η αποχώρηση του στρατού και να νομιμοποιηθεί η λειτουργία του αεροδρομίου της Τύμπου.

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΝΑ ΤΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ!!!

Όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος ζήτησε από τους Εβραίους τις γραφές τους, του έστειλαν την μισή Παλαιά Διαθήκη αποκρύπτοντας το Ταλμούδ (εδώ μπορείτε να δείτε το Ταλμούδ: https://www.youtube.com/watch?v=U67u7K4m1Cs).

Οπότε, να γνωρίζουμε οι Έλληνες πως το Ταλμούδ είναι και αυτό Παλαιά Διαθήκη και εάν δεν το μελετήσουμε ποτέ δεν θα κατανοήσουμε την μεγάλη προδοσία που η Εκκλησία μετά την Άλωση της Πόλης διατελεί και οδηγεί στην σταύρωση τον Ελληνισμό. 
- - - - - - - -

ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ σελ.115-116
(μπορείτε να την βρείτε και δωρεάν εδώ: http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html)

630 =Ειπέ μοι, ποιος Βασιλεύς, και πότε την Παλαιάν Γραφήν έλαβεν από τους Εβραίους;

Πριν την ενσάρκου Οικονομίας του Κυρίου ως ογδοήκοντα χρόνους ήτον ο Βασιλεύς Πτολεμαίος ειδωλολάτρης την θρησκείαν και μαθηματικός.
Ηθέλησεν δέ να κάμη ένα σταύλον κρυσταλλένιον από κρυσταλλόπετραν και του είπαν οι Φιλόσοφοι: "Εάν θέλεις δια να αφήσεις όνομα καλόν, και αιώνιον και να δοξασθής, να πάρη τα πέντε Βιβλία του Μωϋσέως τα ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ από το γένος των Εβραίων, και τούτο μετά χαράς το εδέχθη και αμέσως έγραψεν ως εξής :

Πτολεμαίος ο μέγας Βασιλεύς της Ανατολής και της Δύσεως πρός εσάς τους μαθητάς του Προφήτου Μωϋσέως τους λεγομένους Εβραίους λέγω σας να χαίρεσθε.
Ήκουσα και έμαθα ότι είσθε κατά πολλά γένος ευσεβές και άγιον και ότι ευρέθησαν και από το γένος σας μεγάλοι και γραμματισμένοι άνθρωποι δια τούτο χαίρομαι ακούοντάς σας ότι είσθε τοιούτοι, και ευχαριστώ τους μεγάλους Θεούς, όπου με ηξίωσαν και εβασίλευσα εις εσάς και εις όλον τον κόσμον.
Ένα τίποτε καλόν ηθέλησα και εγώ να κάμω εις το γένος μου τούς Έλληνας ότι να τους δώσω μάτια να βλέπουν, ήτοι βιβλία πολλά να αποκτήσω που να καταλάβωσι τον κόσμον όλον εν κόσμω.
Δια τούτο Βασιλεύς είμαι αμή πάλιν παρακαλώ σας να μέ στείλετε τινά βιβλία όπου ήκουσα ότι έχετε και δεν τα θέλω τίποτες χαριστικώς αμή με την εξαγοράν τους και αφήνω σας ενός χρόνου χαράζιον και εις όσα το βιβλίον ήτε το τιμήσεται να σας το στείλω κάμετε λοιπόν ωσάν σας γράφω και εγώ δεν είμαι αχάριστος αμή πάλιν Σας το θέλω ανταμείψει.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ

Οι Εβραίοι απάντησαν ως εξής :
Εβραίοι οι δούλοι σου προσκυνούμεν σε Βασιλεύ Πτολεμαίε.
Τα γράμματα της Βασιλείας σου εδεχθήκαμεν και ως έπρεπεν επροσκυνήσαμέν τα όλοι μας.

Ίδαμεν δέ ότι μας γράφεις και δια τα βιβλία μας.
Ημείς πολυχρονεμένε Βασιλεύ έχομεν κατάραν από τους Προφήτας μας, να μή τα δώσωμεν εις άλλο γένος, δια τούτο να μήν το βαρεθής πως δεν τα στέλλομεν.
ΥΓΙΑΙΝΕ

Τότε παρευθύς ο Βασιλεύς γράφει ως εξής :
Πτολεμαίος ο μέγας Βασιλεύς της Ανατολής και της Δύσεως πρός εσάς του Μωϋσέως του Προφήτου τούς μαθητάς τούς λεγομένους Εβραίους, λέγω σας να χαίρεσθε.
Εγώ έλεγα ότι είσθε δούλοι μου αληθινοί και πιστοί και δια τούτο θαρρετά έγραψα πρός εσάς μή ηξεύρωντας ότι είσθε φθονερόν και κακόν γένος και υπερήφανον, μή θέλετε λοιπόν να με κάμετε να θυμώσω, ότι μά την δύναμιν των μεγάλων Θεών, εάν δεν με στείλητε τα βιβλία σας πόλεμον μέγαν θέλω κάμει εις εσάς, το κάστρον σας θέλω κατακαύσει, και εσάς όλους θέλω περάσει από το σπαθί, μόνον ιδέτε και κάμετέ το καλλίτερον.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ

Επειδή κατόπιν της ανωτέρω επιστολής αμέσως οι Εβραίοι έστειλαν την Παλαιάν Γραφήν, είπον δέ οι Φιλόσοφοι.
Μήνυσσαι Βασιλεύ να σου στείλουν και διδασκάλους, να τα εξηγήσουν εις την Ελληνικήν γλώσσαν και αμέσως έγραψεν ως εξής :

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και της Δύσεως πρός εσάς τους λεγομένους Εβραίους λέγω σας να χαίρεσθε.
Ένα περιβόλι να είναι εσφαλισμένον και μια κρύα βρύσις να είναι σκεπασμένη τί όφελος έχουσιν;
Έτσι και τα Βιβλία που μου στείλατε ωσάν να είναι εσφαλισμένα και κρυμμένα έτσι τα έχω, αμή αν θέλητε να κάμετε το καλόν σωστόν, στείλατέ μας ανθρώπους όπου να τα εξηγήσουν και να ηξεύρουν καί ταις δύο γλώσσαις, όπου αυτοί να τα λέγουν Εβραϊκά και εγώ να βάλω ειδικούς μου ανθρώπους Έλληνας να τα γράφωσι.
Κάμετε λοιπόν το καλόν τέλειον διά να απολαύσητε καί το χάρισμα όπου σας έταξα.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ


ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΈΣΤΕΙΛΑΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, και ο Βασιλεύς διά να μή νοθεύσουν εκ συννενοήσεως την εξήγησιν,έβαλεν εις 70 δωμάτια εκατόν σαράντα ανθρώπους από δύο κάθε δωμάτιον, ο ένας ήτο Εβραίος και ο άλλος Έλληνας και επρόσταξε βασιλικήν περιποίησιν, αλλά μόνον ο ένας τον άλλον διδάσκαλον να μήν ίδουσιν έως ότου μεταγράψουν τα βιβλία, όπου και εγένετο, και ευδοκία Θεού ήταν όλα σύμφωνα.


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!!!


Σπάσε το εγώ σου, και γίνε το Είναι Σου.
και έτσι το Εσύ τους, θα είναι το Εγώ σου.
Πιες το νερό που τρέχει από τα χείλη μου και γράφει η καρδιά μου.
Ξεδίψασε την Αγάπη σου από την Αγάπη που τρέχει μέσα από την γη του Ουρανού σου ψυχή.


Μην ψάχνεις να βρεις ποιος είμαι εγώ και μην μου εξηγείς ποιος είσαι εσύ και τι ξέρεις και τι γνωρίζεις.
Σιώπα τα νερά σου ψυχή μου και πιες του Είναι σου το θεϊκό το νερό της Ζωής του Εγώ μας...
Αυτό το νερό που δεν έχει δρόμους και πορείες που σου χαράξανε με πρέπει και δεν πρέπει κάποιοι Άλλοι.

Το Φως Φωτίζει και βλέπεις την φύση της ψυχής και δεν ψάχνει δρόμους και πορείες, αλλά έχει φτερά και πετά ελεύθερα μέσα στην αιώνια Αγάπη.

Φόρα το φόρεμα σου το λευκό, είναι το ύδωρ το Ελληνικό, που Ευλόγησε με το Άγιο Αίμα Του ο Ιησούς Χριστός μας.
Ελλάδα Είναι ο Ιησούς μας ο Χριστός....

Αγία Σοφία του Θεού είναι το κορμί Σου.

Ναός της Σοφίας αυτής είναι η ψυχή Σου
·
Και Πνεύμα Θεού η Ανθρωπιά που οι Έλληνες οι Πατέρες μας ως Εθνολόγοι του Άλφα και του Ωμέγα την Ανθρωπιά φώτισαν.

Γενίτσαροι οι λύκοι και αν μπήκαν στο μαντρί
·
αντίχριστοι και αν στον θρόνο του Ιησού Χριστού μας κάθισαν
·
το Άγιο Βάπτισμα που Ουράνιου Πατέρα μας και υψίστου Θεού και αν ποδοπάτησαν...
Αδέλφια μου Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί... Ελήλυθε η Ώρα της Αλήθειας.

Ελήλυθε η Αιώνια ώρα της Αθάνατης των Ανθρώπων Χρυσής Κυριακής.
Αυτής της Κυριακής που θέλουν δεν θέλουν οι δολοφόνοι της Αλήθειας και του σκότους ιεροσολυμίτες επαγγελματίες διαψευστές της Αλήθειας θα καούν μέσα στα ψεύδη τους και την δική τους κατάρα .....

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΙΡΈΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΊΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ.
ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ ΟΙ ΦΑΤΡΙΕΣ… ΠΟΥ ΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αμήν αμήν αμήν σας λέγω εγώ ο Λόγος ο Ιερός του Θεού στην γη.

ΜΕΤΑΝΟΗΤΕ! ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ...

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΣΕΤΑΙ ΤΑΧΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. ΑΜΗΝιωάννης του Θεού ηγούμενος των Αγίων Πατέρων της εν Άθω Βασιλείας.

μη γκόημ.
***


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ !!!

ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΑ ΑΒΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!!!

Λογίζομαι βλέποντας αυτήν την εικόνα ...ποια η διαφορά της Παναγίας και της ψυχής του Ορθοδόξου Χριστιανού που μέσα στον Άδη ( = άγνοια) ζει και δεν γνωρίζει τον κόσμο της θεόσεως του ανθρώπου;

"Θεοί εστέ και υιοί του Υψίστου Άπαντες", λέει ο Χριστός.
Η εικόνα, η ουσία του Θεού στην δύναμη του ανθρώπου, που φοβάται τον σατανά ...ποια η διαφορά αυτού του ανθρώπου που οι ιερείς ως άγγελοι του Θεού του λένε για μαύρες κακές δυνάμεις που μπορούν να του καταστρέφουν την ζωή και την ψυχή ;;;

Ποια η εικόνα του ιερέα και ποια ή ουσία του όταν διδάσκει στον άνθρωπο πως δεν είναι ουσία Θεού και Ένα με τον Έναν Χριστό που βαπτίστηκε;
Ο έχων την εξουσία της ίδιας της ουσίας της δυνάμεως του Θεού, ούτος διατάζει και διοικεί το κακό, ούτος διοικεί το καλόν, ούτος αποφασίζει, ούτος προστάζει, ούτος είναι εν με τον Θεό.

Το θέμα λοιπόν δεν είναι Ο Θεός, αλλά να δει ο άνθρωπος πως είναι Θεού Υιός Χριστός = ο ενενδυμένος το πνεύμα του Ανθρώπου ...άνθρωπέ μου.Ιωάννης βασιλεύς των πένητων