Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΛΕΥΚΕΣ ΜΠΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙΑ

Πολιτικοί, ιεράρχες, εισαγγελείς, δικαστές, ιατροί, δικηγόροι, καθηγητές....στρατηγοί και ΜΜΕ.
Όλοι γνωρίζουμε και μιλάμε για την μασονία, μα το πιστεύω των μασόνων δεν γνωρίζει σχεδόν κανείς.

Η μασονία διοικείται από ισραηλίτες, οι οποίοι έχουν παράνομα ελληνικές ταυτότητες!
Οι πιο επικίνδυνοι είναι οι ιεράρχες και οι Αρειοπαγείτες δικαστές και εισαγγελείς.
http://afypnisiellinwn.blogspot.gr/2014/03/blog-post_29.html


ΤΑΛΜΟΥΔ (ιερό βιβλίο Εβραίων) : http://antipliroforisi.blogspot.gr/2007/11/blog-post_13.html

• KERITHUTH (6B, σ.78). "Οι Εβραίοι ονομάζο­νται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω­ποι".
• ΜΑΚΚΟΤΗ (7Β). "Αθώος δολοφονίας, εφ' όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού".
• ZOHAR (11, 64Β). "Αι γεννήσεις των Χριστιανών πρέπει να ελαττωθούν αριθμητικώς".
• ZOHAR (I, 28B). "Οι Χριστιανοί ειδωλολάτραι εί­ναι τα τέκνα του όφεως και της Εύας".
• ZOHAR (I, 131A). "Ο ειδωλολατρικός Λαός των Χριστιανών μολύνει τον κόσμον".