Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ,
ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ "ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ",
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΗΣ,
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.