Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΗΔΗ!!!ΠΩΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΑΝΕΨΕ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ

Εκρηκτική ομιλία αφύπνισης των Ελλήνων από τον γέροντα Ιωάννη. Στον λόγο του βρίσκει εφαρμογή η φράση της Αποκαλύψεως του Ιωάννη «Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ρομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη…». Λόγος ευθύς, που γυρίζει την ροή της γνώσης αντίθετα από το πνεύμα που επικρατεί και που μας κακώς μας δίδαξαν οι αντίχριστοι εξουσιαστές. Από την απέναντι όχθη ο γέροντας κατονομάζει το κακό στην Γη αλλά και στην Ελλάδα, αφυπνίζοντας συγχρόνως τους Έλληνες, να δούμε τα πράγματα από την πλευρά του Χριστού.

Με το ιδιαίτερα οξύ λόγο του, λόγος δίστομης ρομφαίας, βγάζει στο φως των ανθρώπων τις ανομίες και συνάμα καλεί σε μετάνοια, αδερφωσύνη και ένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς ανάσταση του Έθνους. Η Ορθόδοξη εκκλησία είναι Βασιλεύουσα στην Γη και όσοι «Χριστόν βαπτίστηκαν, Χριστό ντύθηκαν» άρα οι Έλληνες είναι ότι και ο Χριστός και πρέπει να κατέβουν από τον σταυρό που τους έβαλαν τα ξένα έθνη.


Ξυπνάτε Έλληνες, εσείς είστε ο «μαρμαρωμένος βασιλιάς», μαρμαρωμένοι από την αγάπη. 

Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ρομφαία ὀξεῖα δίστομος…

“Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.”