Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


Δεν αποτελεί έκπληξη η πορεία της χώρας προς την απόλυτη καταστροφή. Τουλάχιστον έτσι απεργάζονται οι "αξιωματούχοι" του παγκόσμιου Εβραϊκού lobby. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στον διαμελισμό της Ελλάδας και ενσωμάτωσή της στο "έθνος" Belgravia, στην αποψίλωση των δικαιωμάτων των Ελλήνων από όλες τις μελλοντικές αξιώσεις και δυνατότητες έναντι νέων κατακτητών "partners" κατά το μοντέλο ενσωμάτωσης της Ανατολικής Γερμανίας - KfW, στον απόλυτο έλεγχο του κράτους από κομματικό παρακράτος· "οικουμενική" παραχώρηση και του πλήρους ελέγχου σε "δανειστές", και τελικά ανακήρυξη της Ελλάδας σε failed state και κρατίδιο υπό επιτήρηση και "υποστήριξη" κατά το πρότυπο επιτροπείας εγγυητριών δυνάμεων. 

Μέσα στο καθεστώς παγκοσμιοποίησης το οποίο προάγει την ΑΡΝΗΣΗ πατριωτικής συνείδησης (οι άνθρωποι είναι "πολίτες" φέουδων στα οποία ελέγχεται η ροή των υπηκόων κατά τα Μεσαιωνικά χαλιφάτα), επιβάλλεται η ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ των ιερών παραδόσεων. Οι κατακτητές επέβαλαν την τιμή πάνω από τις αξίες, τον εγωϊσμό πάνω από την αλληλαίσθηση, τον εξανδραποδισμό ως μοναδικό τρόπο ζωής, μακριά από την ταπείνωση που οδηγεί στην προσωπική και κοινωνική αυτοβελτίωση.