Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Πατριάρχης που Βραβεύτηκε από Ραβίνο ; !!!
Η ηγέτις τάξις που πρέπει να δίδει το παράδειγμα δια λόγων και πράξεων και που εννοεί να την μιμήται η μεγάλη μάζα του λαού, έχει διαγράψει από τα διαφέροντά της την πνευματικήν ζωήν. Και έτσι ζώσα μακράν του Ευαγγελίου είτε ζη τον φυσικόν βίον, με ροπήν την ικανοποίησιν των απύθμενων απαιτήσεων κατωτέρων επιθυμιών, είτε έχει προσδεθεί εις το άρμα αντιχριστιανικών δοξασιών και αιρέσεων, προξενούσα διπλήν ζημίαν εις το έθνος."

(Πηγή αποσπάσματος: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου)

"Διότι η αποσιώπησις της ορθοδόξου πίστεως «τρίτον αθεΐας είδος» (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Συγγράματα, τ.2, σ. 483), λέγεται υπό των Αγίων. " (ΦΩΝΗ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αθήναι, Φεβρουάριος 2006)

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Αποκωδικοποίηση του Ταλμούδ – Ανάδειξη του προσώπου του Αντιχρίστου
Για τους Εβραίους εμείς οι Έλληνες είμαστε οι ενσαρκωμένες ψυχές των αρχαίων πατέρων μας, που ενσαρκωνόμαστε ξανά εδώ τη γη, ώστε να τους υπηρετούμε ως ζώα με ανθρώπινη μορφή.

Κι ως Υιοί του Θεού που είναι μόνο αυτοί (έτσι νομίζουν και πιστεύουν) έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος να μην γίνεται αντιληπτός στους μη εβραίους.

Μα ήρθε ο καιρός της εκδίκησης του Θεού, όχι αποκεφαλίζοντας και δολοφονώντας με αίμα τους ανθρώπους, ούτε καίγοντάς τους με ουράνια φωτιά, αλλά με την φωτιά της Αλήθειας που ακόμα και τους τυφλούς νεκρούς στο πνεύμα φωτίζει, κι απαλλάσσει τον κάθε άνθρωπο από την κατάρα και το ανάθεμα και ξεμαρμαρώνει την καρδιά.

Αδέρφια μου, όσο σκληρά κι αν ακουστούν τα λόγια των μη ανθρώπων, των απανθρώπων Εβραίων του πρώην αγαπημένου έθνους εμάς των Ελλήνων της Ιερής Πόλης της Αγίας Σοφίας, τα φώτα της Αλήθειας είναι η ανθρώπινη καρδιά σας και όχι ο σατανάς που σας πέρασαν στα μυαλά σας οι ΚΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ Βαβέλ.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Επιστροφή στο Μέλλον


Η μελέτη των κειμένων και των αγίων και Πατέρων της Ορθοδοξίας μας, δείχνει σαφώς ότι όσον αφορά τις προφητείες κάποια λόγια είναι  α λ λ η γ ο ρ ι κ ά  και κάποια ρεαλιστικά.

Όσοι περιμένουν να ανοίξει ο ουρανός και να βγει ένα μάτι και να πει «χαίρω πολύ, Θεός»…. αν ο λαός, δεν ξυπνήσει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ή αλλιώς, αν αυτό γίνει και ο λαός ακόμα κοιμάται… τέλος, εκεί τελειώνει το έργο !

Άλλοι πάλι νομίζουν ότι οι προφητείες και τα γεγονότα είναι κάτι που «θα» γίνουν… κλείνοντας τα μάτια στα  σ η μ ε ί α  τ ω ν  κ α ι ρ ώ ν  και μη βλέποντας ουσιαστικά ότι  ό λ ο ι  ε σ ε ί ς  είσαστε οι πρωταγωνιστές, αυτοί που καθορίζουν τα γεγονότα και ήδη έχετε  α ρ χ ί σ ε ι  να εκπληρώνετε τις προφητείες του τώρα μας.

Όταν θα έρθει η πείνα λέτε… και δεν βλέπετε ότι ήδη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πεινάει και υποφέρει. 
Όταν θα έρθει ο αντίχριστος λέτε και δεν βλέπετε ότι  ή δ η  έ χ ε τ ε  π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ι  τ ο  σ ύ ν τ α γ μ ά  τ ο υ !

Έλληνες ! Άνθρωποι ! Ό,τι πιστεύετε, αυτό  θ ε ο υ ρ γ ε ί τ α ι  σαν παιδιά του Θεού που είστε ! Ό,τι δεν έγινε είναι αυτό που σπείρατε την αμφιβολία. Ο σατανάς, ο αντίχριστος που λέτε και ακούτε… κ α μ ί α  ε ξ ο υ σ ί α  δεν έχει πάνω σας αν δεν την δώσετε εσείς. Δεν είναι Θεός ! Εσείς με τον φόβο σας θεουργείτε την σκέψη του φόβου και δίνετε εξουσία στον όποιον να σας βλάψει. Τόσο απλό είναι.

Έ ν α ς  ο  Λ ό γ ο ς  τ ο υ  Κ υ ρ ί ο υ,  έ ν α  πρέπει να είναι  κ α ι  τ ο  Σ ώ μ α  τ ο υ. Μία η Αγία του Θεού Εκκλησία. Εσείς ιεράρχες καθήκον σας είναι να οδηγείτε τον άνθρωπο στην θέωση. Πώς θα το κάνετε όμως αυτό όταν εσείς οι ίδιοι διαιρέσατε τον Λόγο του Κυρίου σε εκατοντάδες σώματα; Πώς θα γίνετε πηγή φωτός, όταν σπέρνετε την διχόνοια και την αμφιβολία σε όσους αφυπνίζονται; Η Αφύπνιση είναι η Αγάπη. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που διαδίδουν ψεύδη για το τι είναι αφύπνιση και εσείς το επιτρέπετε;

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή προς Νεφελίμ και Διαβολίμ


Εσείς που ονομάζεστε Έλληνες, κι ως Έλληνες πολεμάτε το κακό και τους βαρβάρους και ψάχνετε του Ολύμπου τις σπηλιές, τους αμύθητους θησαυρούς… δεν βλέπετε τις νεφέλες του σκότους της καρδιάς σας; 

Πώς Έλληνες ονομάζεστε και μαχητές του φωτός, όταν την ελληνική παιδεία της ρίζας των πατέρων μας, εσείς δεν ακολουθείτε;
Πώς μιλάτε για Ελλάδα ή ακόμα και για Χριστό, όταν οι έλληνες σταυρώνουν τον Χριστό και οι ενδεδυμένοι τον Χριστό σταυρώνουν την ίδια την Ελλάδα και με μορφή Έλληνα;

Στο όνομα του αθάνατου Ελληνισμού, αυτού του δημιουργού των Ανθρώπων... εγώ η Αγάπη σας καλώ, ψυχές ανθρώπων άγιοι είστε, μακριά από τον κόσμο τούτο της γης, της κατάρας της αγάπης. Τις ουσίες των ονομάτων δεν τις βλέπετε... και μόνο την διαστρέβλωση αυτών χρησιμοποιείτε για οδηγό σας, και το Φως, το Λόγο, τη Βυζαντινή αυτοκρατορία σήμερα εσείς σταυρώνετε.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ


Αυτή η Κυριακή...
που θα ακουμπήσει ο ουρανός με την γη...
την ώρα που της ψυχής τους το ωρολόγιο, τους έχει στην καρδιά μεσάνυχτα...

Αυτήν την Κυριακή ποθώ Χριστέ μου...
που Ο Θεός και ο άνθρωπος θα κοιταχτούν για πρώτη φορά στα μάτια...
Γλυκιά μου, αθάνατή μου Κυριακή, στην αγκαλιά σου θέλω... να κοιμηθώ... και χώμα σου να γίνω.

‎***

Εν αρχή ειν’ η Αγάπη.
και η αγάπη είναι η ανθρωπιά άνθρωπέ μου.
και η ανθρωπιά ο Χριστός μας. Και του Χριστού μας η ψυχή ο Πατέρας Θεός. Και τα πάντα τους είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος... που δια της θελήσεως του ανθρώπου, ο Λόγος γίνεται ένα με την σάρκα και το αίμα Του ως Έν...
ως δύο σταγόνες νερό γίνονται μία,

έτσι και το ζεύγος ευαγγελίζεται δια του Λόγου και μεταμορφώνεται σε μία του θεού ψυχή... ως ο δικέφαλος αετός της ουράνιας στην γη βασιλείας μαρτυρεί τον ευαγγελισμό των ανθρώπων, με τις "επτά Μυστηριακές πύλες της Αγίας ορθής εκκλησίας του Κυρίου... ο άνθρωπος από μισός θνητός ...ολοκληρώνεται στο είναι της υπάρξεώς του, ως Τέλειο ο Θεός τον έπλασε να ζει... "

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

ΧΡΗΣΜΟΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ¹


Προφητικά Κείμενα

3α  Ανωνύμου παράφρασις² των του βασιλέως Λέοντος Χρησμών. (Πατρολογία Migne σελ. 1141- 1148 τ. 107)

Περί του θρυλουμένου πτωχού και εκλεκτού βασιλέως, του γνωστού και αγνώστου, του κατοικούντος εν τη άκρα (άκρα = το έσχατον σημείον, το ύψιστον σ, άκρα γης, ακρωτήριον, κορυφή όρους, τα άκρα έσχατα, φρούριον, ακρόπολις) της Βυζαντίδος.
Ο αληθινός βασιλεύς… ον εδίωξαν της οικίας αυτού οι άνθρωποι… εις το τέλος των Ισμαηλιτών αποκαλυφθήσεται… εν ημέρα Παρασκευή ώρα τρίτη… αποκαλυφθήσεται… Ο μέλλων αποκαλυφθήναι δια τόξων και σημείων φανήσεται. Ενηχηθή (ενηχέω= διδάσκω δια ζώσης φωνής, ισχυρώς ηχώ, παθ. πληροφορούμαι περί τινος) παρά του ορωμένου αγγέλου του αποκαλυφθέντος ως ανθρώπου λευκοφόρου ευνούχου, και εις το ους αυτού είπη αυτού καθεύδοντος, και της δεξιάς αυτού λαβόμενος είπη. Έγειραι ο καθεύδων και ανάστα… και επιφαύσει (θα σε φωτίσει) σοι ο Χριστός. Προσκαλείται γαρ σε του ποιμαίνειν λαόν περιούσιον· και εκ δευτέρου αυτώ είπη· έξελθε ο κεκρυμμένος, μηκέτι κρύπτου, πολλοί σε ζητούσι… και εκ τρίτου δώση αυτώ πλάκας λιθίνας, εν αις εγκεχάρακται εντολαί δύο· εκδικήσαι* και εθνοποιήσαι* χρηστά και ασέβειαν εκδιώξαι* και τους σοδομιτικά έργα ποιούντας πυρικαύστους ποιήσαι* ωσαύτως και τους κακούς ιερείς εκ του ιερού διώξαι* και τους αξίους εις το θείον αποκαταστήσαι*.