Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ !Ποιος ο Χριστός; Ο ενδεδυμένος τον Λόγο της Ανθρωπιάς.
Ποιος ο Άνθρωπος; Ο Χριστός. Ποιο το πνεύμα των Ελλήνων σήμερα;
Αυτή και η βασιλεία των Ουρανών του ανθρώπου. Ποια η ΕΛΛΑΣ των αντί των ανθρώπων οι Έλληνες για τους βασιλείς των;
Αντί-άνθρωποι... Αυτό είναι οι Έλληνες ορθόδοξοι ... αντίχριστοι, δηλαδή  σατανάνθρωποι.


Όχι οι άλλοι, αλλά ο κάθε που δεν είναι Χριστός στο πνεύμα. Τουτέστιν Θεού Υιός ο άνθρωπος στην εικόνα. Σατανάς θεός στην ουσία, αυτός που αντίχριστους βασιλείς ακολουθά.