Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!! ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ...Χώρισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία σε σχίσματα και αιρέσεις και τον λαό σε πολιτικά κόμματα (καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾿ ἑαυτὴν μερισθῇ), για να μην μπορεί να σταθεί όρθια η Ελλάς (οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη).

Και τον θεσμό της  οικογένειας κτύπησαν (καὶ ἐὰν μία οἰκογένεια χωρισθῇ), για να μην υπάρχει συνοχή στην ελληνική κοινωνία (οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη).


Γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να αλώσει την Ελλάδα και να πάρει τα υπάρχοντά της (οὐδεὶς δύναται τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσαι), εάν πρώτα δεν “έδενε” τον βασιλιά της (η προδοσία των ιεραρχών). Και έτσι λεηλατείται η Ελλάδα (καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει).