Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι Ιωάννης


στον επόμενο τόνο.... η ώρα θα είναι : ιωάννης, μπιπ σας....

στον επόμενο τόνο .... η ώρα θα είναι ! 28 Μαΐου μπιπ σας...
στον επόμενο τόνο ... η ώρα θα είναι 28 Μαΐου μπιπ σας...

στον επόμενο τόνο .... η ώρα θα είναι ! 28 Μαΐου μπιπ σας...
στον επόμενο τόνο ... η ώρα θα είναι 28 Μαΐου μπιπ σας...

στον επόμενο τόνο .... η ώρα θα είναι ! 28 Μαΐου μπιπ σας...
στον επόμενο τόνο ... η ώρα θα είναι 28 Μαΐου μπιπ σας...
στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι μπίπ σας προδότες γενίτσαροι...
εγώ ο ιωάννης... μπίπ σας.