Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΘΟΥΜΕ, ΑΔΕΡΦΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΡΦΩΘΕΙΤΕ (προτού υποστούμε ό,τι σπείραμε Ή ό,τι ανεχτήκαμε)!!!!!!!!!!!!!!!!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ !!!!!!!!!!!!!!!

Ήδη η Ταυρική πέρασε στους Ρώσους!
***

Οι παρακάτω 2 προφητείες που μιλούν για το ίδιο πρόσωπο διαφέρουν χρονικά, όσον αφορά τους Ισμαηλίτες. Η μία χρονικά είναι στο πριν και η άλλη στο μετά.
Η χρονική διαφορά έχει να κάνει με την αυτογνωσία μας και το αυτεξούσιό μας.
Πόσο τον οδηγό Λόγο πράττουμε και είμαστε αδερφωμένοι; ΠΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ;

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων

"έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ· ανδρίζου Ιωάννη και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου· και επάρας την ρομφαίαν παρά του αγγέλου πατάξει τους Ισμαηλίτας, Αιθίοπας και πάσαν γενεάν άπιστον."

ΧΡΗΣΜΟΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ

"Περί του θρυλουμένου πτωχού και εκλεκτού βασιλέως, του γνωστού και αγνώστου, του κατοικούντος εν τη άκρα της Βυζαντίδος. Ο αληθινός βασιλεύς… ον εδίωξαν της οικίας αυτού οι άνθρωποι… εις το τέλος των Ισμαηλιτών αποκαλυφθήσεται…"


Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ