Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Η ΟΓΔΟΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ή ογδόη ημέρα του Θεού

Είναι η ημέρα που Θεός και άνθρωπος κοιτιούνται για πρώτη φορά στα μάτια.
Ή Όγδοη ημέρα του Θεού.... είναι όταν ο Άνθρωπος νοήσει τα πάντα γύρο του…
και ζει μέσα στην ουσία ως ένα με του Θεού.
Η Ογδόη ημέρα του Θεού, είναι ή Ελλάδα η στεφανωμένη από τον Θεό ως ηγήτωρ της παιδείας του ανθρώπου.
Και τα παιδιά της ψωμί Χριστού ταΐζει στην ψυχή.
Και τα θρέφει με της Αγίας Εκκλησίας της το μητρικό το γάλα.

Η ογδόη ημέρα του Θεού είναι η ελευθερία του Ελληνικού έθνους από τον ζυγό του ιουδαϊσμού.

Η ογδόη ημέρα του Θεού είναι η απόδοση της δικαιοσύνης και η τιμωρία των τυράννων εχθρών της Θέοσης του κόσμου.... Και η κάθαρση της Ελλάδος από τα κλήματα τα μη φέροντα Ελληνικόν καρπό.

Αμήν.Ιωάννης ηγούμενος της Ιεράς μητροπόλεως του Αρχιεπισκόπου και Βασιλέα των Ορθόδοξων Ελλήνων,
Εξ Ονόματος του Ιησού Χριστού.