Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!

Την Βασιλεία της αγάπης,
την μεταμόρφωσαν σε βασίλειό της σκλαβιάς και της διχόνοιας για τους Έλληνες.
Την Ελευθερία της λευκής περιστεράς την μεταμόρφωσαν σε ελευθερία της πορνείας και της ψευτιάς.
Το Ένα και Άγιο πνεύμα του Χριστού...
το τεμάχισαν σε δεκάδες βασίλεια που αλληλοαναθεματίζονται αναμεταξύ τους.

Την αγνότητα του Αρχιερέα και μόνου δίκαιου Βασιλέα Ιησούς Χριστού μας,
την μεταμόρφωσαν στο να βλέπει το παιδάκι παπά και να νομίζει πως βλέπει τον μπαμπούλα τον παιδεραστή.
Την ουσία της θεϊκής ψυχής του ανθρώπου την μεταμόρφωσαν σε θνητή καταραμένη από των εβραίων αντίχριστων κάποιον θεό.

Βαφτίζουν στο όνομα της Αγίας τριάδος τον άνθρωπο εις Χριστό, και τον διδάσκουν πως η μαύρη μαγεία νίκησε τον Χριστό. ...μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο από Θεού υιό σε σατανάνθρωπο τυφλό.

Όχι Ελληνίδες ψυχές !
Μην ακολουθείτε τις ντουντούκες του φθόνου και του φόβου ...Υιοί του Υψίστου άπαντες εσμέν.

Αδελφοσύνη Ελληνισμού Ανάστασης Χριστού !
Και το αν οι Έλληνες είναι αγαπημένοι αναμεταξύ τους τούτο δε είναι ό,τι είναι παιδιά και αδέλφια Ορθόδοξα της ποίμνης του Χριστού.
Ξυπνάτε από την πλάνη των ψευδο-Ολυμπίων και ψευτο-πολιτικών και ψευτο-επισκόπων.

Η βασίλεια των ουρανών είναι η αγάπη αναμεταξύ του λαού του Θεού. 

Αγάπη είναι ο Θεός... Και όχι με αγάπη να σταυρώνουν για ιδεολογίες ο αδελφός τον αδελφό.

Μετανοείτε και στην Αγία του Χριστού εκκλησία να ξανάρθετε...
Γιατί ήγγικεν Η βασιλεία του Θεού.

Θεμέλιος λίθος του Χριστιανού είναι το πνεύμα της Αγίας Σοφίας του Θεού. 

Και η Καινή του Ιησού Χριστού μας η γραφή.
Γνώσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθέρωση υμάς.Γέροντας Ιωάννης