Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Ο λαός αν δεν ξυπνήσει...


Εμείς ορίζουμε αν οι ιερείς μας είναι άξιοι η μη άξιοι... και βεβαίως εμείς οι ορθόδοξοι ως λαϊκοί είμαστε λόγος λαού θεός ανθρώπου.

Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Να σώσουμε την ψυχή μας πρώτα, και για όλα τα άλλα… ο Κύριος έρχεται !

Δυαδικότητα ενεργεί για το άγιο φως της αγάπης,
και η αγάπη όπου οικεί εκεί και ο Πατέρας του ανθρώπου. Η Αγία Τριάς στο εντός της ψυχής του ανθρώπου, που μεταμορφώνει τον Ναό του χοϊκού σώματος σε οικεία ζώντος Υιού Θεού και Φωτός Ελλάδα μου.

Και είδα τον έλληνα,να κάθετε στον θρόνο του εγώ-θεό του... καμαρωτός επάνω στον όλυμπο του εντός του πιστεύω του... να έχει για θεό του τα 12 πάθη Του.

Και να προσκυνά ο υιός τυφλός, χωμάτινους θεούς.
Και όχι τις αρετές που δώρισε στον άνθρωπο ο Θεός των Υιών του φωτός.

Διότι σήμερα οι άνθρωποι το σκότος αγάπησαν ποιο πολύ.
Τυφλοί.... από μόνοι τους Θεοί, να αναιρούν την θεότητα της αγάπης των ελλήνων πατέρων... να αναθεματίζουν την εικόνα και την ομοίωση του υιού προς τον Πατήρ.

Μαρμαρωμένοι από αγάπη βασιλείς... νεκροί υιοί του πατέρα, της μητέρας σας, και της αγάπης μας...
αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν, και έλληνες γίνετε... ομολογήστε στην αγάπη, ορθά και εν Χριστό χριστά !

Αδέλφια αεί, υιοί του φωτός άνθρωποι εσμέν... Χριστός ανέστη !
Καιρός και η ελλάς.
Αμήν!


Ιωάννης