Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Ουσία Χωρίων Ευαγγελίου


κατά Ιωάννη 1 : 1
Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.

κατά Ιωάννη 1 : 1

Ως αρχή είναι οι λέξεις που μελετάς, και οι λέξεις απευθύνονται προς εσένα αναγνώστη, γιατί εσύ είσαι : Γέννεσις 26 και είπεν ο Θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ομοίωσιν.

2 Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν.

2 : ο Λόγος είναι η αρχή της θεάσεως του ανθρώπου... από τον πατέρα προς τον υιό Του.

Αποκάλυψη Ιωάννη κβ.11

Ο καιρός γαρ εγγύς εστίν. ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι.
= εσύ που σπέρνεις την αδικία, του άδικού σου τον καρπό εσύ βιώνεις και στο τώρα σου θερίζεις αυτό που σπέρνεις... εσύ ο σπορέας της βρωμιάς των ψυχών εσύ βρομίζεις... εσύ που σπέρνεις στους αδελφούς σου την Αγιοσύνη … συνέχισε να σπέρνεις... το Όλον Μας.

***
Αποκάλυψη Ιωάννου κβ.14

''Μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς Αυτού, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλο της ζωής, και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλη.''
=
ευλογημένοι εσείς που κάνετε πράξη της αγάπης τον Λόγο και τις πύλες του Φωτός εδραιώνετε και ανοίγετε για να φωτιστεί με την αλήθεια της ζωής, και να μεταμορφωθεί ο εγκλωβισμένος άνθρωπος σε Ναό ζώντος Θεού της ψυχής, γκρεμίζοντας την γνώση του ξύλου της κατάρας από το σκότος των ανθρώπων.


Λέγει η τελευταία φράσις της Αποκάλυψης του Ιωάννου:

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάντων των Αγίων΄αμήν.

Μετάφραση:

Αμήν΄αγίων Των πάντων μετά Χριστού Ιησού Κυρίου Τού χάρις ΄Η.

= ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.


Ιωάννης