Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

ΑΛΗΘΕΙΑ : ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ

Η μάχη των «ξέρω» του μυαλού με τα «γνωρίζω» της καρδιάς…
Η μάχη των «θνητών» σκέψεων με την Αιώνια «ύπαρξη» της ψυχής…
Το εντός του «είναι» του ανθρώπου με το «εκτός που του πέρασαν κάποιοι άλλοι»…
Αυτός που είδε ότι η γη γυρίζει , το γνωρίζει· αυτός που άκουσε ότι η γη γυρίζει , το ξέρει.
Ότι γνωρίζεις , είναι ο φύλακας άγγελος σου· ό,τι ξέρεις , είναι ο δαίμονας σου· δηλαδή : δαιμόνιο είναι : κάτι που δεν υφίσταται να νομίζεις ότι υπάρχει.
***

Αγαπημένα μου παιδάκια.... όπως: «άνθρωπο βλέπεις και ψυχή δεν βλέπεις», έτσι και τις λέξεις ακούτε, μα την ουσία δεν την νοείτε, γιατί το σημαίνον έχασε την ουσία του σημαινόμενου της λέξης του.
Λένε οι δαίμονες (οι διδασκαλίες της γης) : «Από το τίποτα ερχόμαστε και στο τίποτα θα πάμε ''· και απαντά η φύση της ψυχής του ανθρώπου (ο φύλακας άγγελος σου) : «Μα όταν εσύ, μέσα από το τίποτα στο τώρα σου υπάρχεις, τότε τα πάντα υπάρχουν εκτός από το τίποτα».


Τι είναι οι Άγγελοι του Θεού που έχεις σε εικόνες στο μυαλό σου; Δαιμόνια ή Άγγελοι του Φωτός;
Λέγουν οι δαίμονες : ο Θεός αγαπά ...
λέγει ο Άγγελος : ο Θεός είναι η Αγάπη.
Λέγουν οι δαίμονες ...κάποιος άλλος από εσένα είναι επάνω στον σταυρό...
και βλέπει ο Άνθρωπος τον Ιησού Χριστό ... επάνω στον λατρεμένο των ανθρώπων ξύλινο σταυρό...και σκέφτεται τον φρικτό τον θάνατο του...ναι μεν ορθός.... μα τι είναι ο σταυρικός ο θάνατος;  τι είναι ο σταυρός;
Σταυρός εστί τα τέσσερα στοιχεία της φύσης του ¨Έρωτα, που ως δύο σταγόνες νερό που γίνονται μία, έτσι και το Άρρεν με το θήλυ, η πατρότητα με την μητρότητα ενώνονται και γεννούν το είναι της εαυτότητας τους : δύο άνθρωποι , τον Άνθρωπο.
Δηλαδή ο Σταυρός του Ανθρώπου είναι η πύλη που από την αόρατη υπόσταση περνά σε αυτήν την υπόσταση η παρουσία σου άνθρωπέ μου.
Και για αυτό όποιος πέθαινε επάνω στον σταυρό το ονομάζουν καταραμένο θάνατο. Γιατί πιστεύουν πως η ψυχή του πηγαίνει ξανά πίσω από εκεί που έρχονται οι ψυχές, και όχι προς τα εκεί που ως φύση πηγαίνουν.

Σταυρικός θάνατος όμως δεν είναι μόνο ότι βλέπει ο άνθρωπος στην εικόνα του Χριστού, γιατί Χριστός θα πει : ο ενδεδυμένος την ανθρωπιά.
Ο Εμμανουήλ μας το είπε : «Θεοί εστέ» ! και τι είναι ο Θεός; ο Λόγος τι κάνει στον Άνθρωπο; τον Πιστοποιεί ότι είναι Θεός και άνθρωπος μία ουσία, στην εικόνα του Θεού Ανθρώπου !

Και ο Λόγος η Αλήθεια εστί· και τι εστί Αλήθεια;
Αλήθεια = Α-λήθεια = εκτός της λήθης .
Και λήθη τι εστί;
Της ψυχής ο ύπνος - ψεύδος = της ψυχής το εύδος .

ΣΩΚΡΑΤΗΣ «Σοφία είναι να νικήσουµε τον εαυτό µας, ενώ άγνοια να νικηθούµε από αυτόν»,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ «Οι άνθρωποι δεν ταράζονται για τα πράγµατα, αλλά από αυτό που πιστεύουν για τα πράγµατα»,
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟ∆ΙΟΣ «O Χρόνος είναι ο πατέρας της αλήθειας»,
ΠΛΑΤΩΝΑΣ «Το χειρότερο που µπορεί να συµβεί στον άνθρωπο είναι να αποφεύγει να σκέφτεται»,

∆ΕΛΦΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ : Γνώθι σαυτόν· και σήμερα Αδέλφια μου σταυρώνουν το Ελληνικό του Ιησού Χριστού το Α και το Ω, φωτίζοντας την Μία Αλήθεια του Χριστού με το σκότος της Πλάνης τους....


«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»

Λουκάς 18,8 «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς»;
Όσοι πιστοί προσέλθετε και μη φρονείτε τα των ανθρώπων και του διαβόλου, αλλά τα του Θεού. Αλήθεια αδελφοί όποιος θέλει να ακολουθήσει το Χριστό πρέπει πρωτίστως να αρνηθεί το θέλημα του (Ματθαίος 16,24 «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»)

Ήρθε ο καιρός που το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού έχει κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρία για όλα τα έθνη. Ας μη γινόμαστε και εμείς υποκριτές αλλά πιστοί έστω σε λίγα ώστε να μας πει ο Κύριος (Ματθαίος 25,21 «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου»).

Αμήν γένοιτο.


Γέροντας Ιωάννης