Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Η ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

Και εν αρχή είναι ο Λόγος που νοεί και
εξηγεί το σύμπαν.
Και σύμπαν μου τα γράμματα...τα γράμματα η ψυχή.
Θεό να το πεις·
γιατί Θεός μόνο στα σπλάχνα του ανθρώπου αυτός πηγάζει.
Μα και Αυτός δεν είναι μόνος του.
Δεν είναι ο ένας... αλλά οι δύο που γέννησαν με την Αγάπη τους τον Άνθρωπο που ζει ...χάριν της ανθρωπιάς του.
Θεό να τον πεις δεν γίνετε
·
γιατί υιός θεού με την δύναμη του πατρός του και του αγίου πνεύματός του....
Χριστοποιείται ο άνθρωπος…
την νόηση του Έλληνος σύμπαντος κόσμου.Ιωάννης βασιλεύς