Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΑ ΑΒΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!!!

Λογίζομαι βλέποντας αυτήν την εικόνα ...ποια η διαφορά της Παναγίας και της ψυχής του Ορθοδόξου Χριστιανού που μέσα στον Άδη ( = άγνοια) ζει και δεν γνωρίζει τον κόσμο της θεόσεως του ανθρώπου;

"Θεοί εστέ και υιοί του Υψίστου Άπαντες", λέει ο Χριστός.
Η εικόνα, η ουσία του Θεού στην δύναμη του ανθρώπου, που φοβάται τον σατανά ...ποια η διαφορά αυτού του ανθρώπου που οι ιερείς ως άγγελοι του Θεού του λένε για μαύρες κακές δυνάμεις που μπορούν να του καταστρέφουν την ζωή και την ψυχή ;;;

Ποια η εικόνα του ιερέα και ποια ή ουσία του όταν διδάσκει στον άνθρωπο πως δεν είναι ουσία Θεού και Ένα με τον Έναν Χριστό που βαπτίστηκε;
Ο έχων την εξουσία της ίδιας της ουσίας της δυνάμεως του Θεού, ούτος διατάζει και διοικεί το κακό, ούτος διοικεί το καλόν, ούτος αποφασίζει, ούτος προστάζει, ούτος είναι εν με τον Θεό.

Το θέμα λοιπόν δεν είναι Ο Θεός, αλλά να δει ο άνθρωπος πως είναι Θεού Υιός Χριστός = ο ενενδυμένος το πνεύμα του Ανθρώπου ...άνθρωπέ μου.Ιωάννης βασιλεύς των πένητων