Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΪΣΙΟΣ: "ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΚΟΙ..."

Για όλα ρωτούσαν το Παΐσιο τoν Αγιορείτη. Μέχρι τι να ψηφίσουν. “Ποιος είναι καλός Χριστιανός γέροντα;” “ Τι να ψηφίσουμε;” Ο γέροντας βεβαία έχοντας το προορατικό χάρισμα, αλλά και διάκριση, έλεγε ότι αυτοί “ όλοι ίδιοι  είναι, αλλά θα φανούν κι άλλοι, που θα χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού για ψήφους. Να τους προσέχετε, γιατί θα είναι λύκοι ντυμένοι πρόβατα”.

Ρώτησαν πολλοί τον γέροντα για το νόημα του 666. Γιατί, δηλαδή, να ναι αυτός ο αριθμός του αντίχριστου κι όχι κάποιος άλλος. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας ότι ο αριθμός αυτός είναι το σύμβολο της δύναμης των Εβραίων, που, όταν απέκτησαν δύναμη στην περιοχή τους, έπαιρναν επί Σολομώντος 666 χρυσά τάλαντα το χρόνο από τον καθένα από τους γύρω λαούς. Θυμίζει δηλαδή στους Εβραίους την εποχή της ισχύος τους τότε και θεωρούν ότι ο επερχόμενος βασιλιάς τους πρέπει να συμβολίζεται με αυτόν τον αριθμό, αφού αυτός θεωρούν ότι θα εκπληρώσει τις προφητείες τους. Έτσι, έχουν συνδέσει το 666 με την εκπλήρωση των προφητειών τους κι επιμένουν σε αυτόν.

Θυμίζουμε εδώ τι λέει το ιερό τους βιβλίο σχετικά (ανάμεσα στα πολλά αντίχριστα πιστεύω τους) με αυτό που επιδιώκουν :

"Κάθε εβραίος που χύνει το αίμα των αθέων (μη εβραίων), κάνει το ίδιο με μια θυσία προς το Θεό." TALMUD: Bammidber raba c 21 & jalkut 772 : βλέπε πολέμους σήμερα.

"Οι μη-εβραίοι είναι εκτός της προστασίας του νόμου και ο Θεός έχει “εκθέσει τα χρήματά τους στο ισραήλ”." Baba Kamma 37b. : βλέπε μνημόνια.

"Είναι ο νόμος να θανατώνεται οποιοσδήποτε αρνείται το Torah. Οι Χριστιανοί συγκαταλέγονται στους αρνητές του Τorah." TALMUD: Coschen Hamischpat, Hagah 425 : βλέπε σφαγές χριστιανών (πνευματικές και σωματικές) ανά τον κόσμο από τζιχαντιστές, ισλαμιστές, πανθρησκεία κλπ.

Εν τοις Σχολίοις Γιαλκέμ Σχαδερόν του Ταλμούδ φέρεται ότι: “Μόνον 600,000 ψυχάς έπλασεν ο Θεός εκ θείας ύλης, πάσαι δ’ αύται υπήρξαν ο πυρήν του Εβραϊκού γένους. Αι ψυχαί των άλλων εθνών έρχονται από του διαβόλου και είναι όμοιαι ταις ψυχαίς των κτηνών και τετραπόδων. Η ψυχή του Ησαύ του φονέως και μοιχού εισήλθεν εις το σώμα Ιησού του Ναζωραίου. Οι εκ των Εβραίων ασεβείς, οι φονεύσαντες ή προξενήσαντες σκάνδαλον εν τω Ισραήλ, μεταμορφούνται μετά τον θάνατον αυτών εις ζώα ή φυτά, αλλ’ αι ψυχαί αυτών κατόπιν υπεισέρχονται εν τη ανθρωπότητι.
Ο Μεσσίας θα έλθη τότε μόνον, όταν οι Εβραίοι καταλύσωσι την αθλίαν και αισχράν βασιλείαν των λοιπών λαών. Του Μεσσίου επανερχομένου, πάντες οι λαοί θα προσκυνήσωσι και υπηρετώσιν αυτόν, αλλ’ ούτος ουδόλως δεχθήσεται τα προσφοράς των Χριστιανών, αλλ’ απεναντίας θα διατάξη την εξόντωσιν αυτών΄ άμα τη ελεύσει του έκαστος Εβραίος έξει 2800 δούλους και 310 γυναίκας, οι δε θησαυροί όλων των λαών γενήσονται λεία των υιών Ισραήλ”, βλέπε τα πάντα....

"Αυτοί που διαβάζουν την Καινή Διαθήκη δεν έχουν θέση στον κόσμο που έρχεται”. Sanhedrin 90a.

Απ’ όλα τα παραπάνω (και από πολλά άλλα που μπορείτε να βρείτε αν ψάξετε και στο άκρως ρατσιστικό Ταλμούδ και κατά αντιστοιχία στις κοινωνίες) αποδεικνύεται ποιοι είναι που διευθύνουν τα πράγματα σήμερα στα κράτη με σχέδια πνευματικής και υλικής εξόντωσης (αντίχριστο σύστημα), όπως : μνημόνια και χρέη, αρπαγή ορυκτού πλούτου, υπερβολικοί φόροι, κάρτα πολίτη και ηλεκτρονικό σύστημα διακυβέρνησης, οικουμενισμός και πανθρησκεία και πολλά πολλά πολλά άλλα….. Και βέβαια όταν το σύστημα του αντίχριστου και του κακού θεωρεί ότι ο βασικός του εχθρός είναι οι Χριστιανοί, ουσιαστικά δείχνει ότι το Φως στον κόσμο είναι μόνο ο Χριστός.

Όλα όσα ζούμε είναι μέσα στην πλάνη, δαιμόνιο που κτίζουν αυτοί σε μας. Όλα είναι ένα θέατρο για να μας έχουν κοιμισμένους. Εμείς κοιτάμε τις σκιές που αφήνουν οι μαριονέτες, οι σημερινοί αχυράνθρωποι του συστήματος μαζί με τα μέσα τους. Εμείς είμαστε μέσα σε μια σπηλιά και αποχαυνωμένοι παρατηρούμε τις σκιές αυτές στον τοίχο (βλ. το σπήλαιο του Πλάτωνα), κι ενώ το Φως είναι πάνω από τα κεφάλια μας, δεν κοιτάμε προς τα πάνω (άνω θρώσκω)…

Και τώρα αναρωτηθείτε: Όταν αντί για ιστορικά “ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ” και “ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ” των κυβερνήσεών μας, όπως και υποταγή των ιεραρχών μας σε όλα τα αντίχριστα και ανθελληνικά σχέδια λέγαμε “ΟΧΙ” θα δικαιώναμε όσους είπαν με την στάση τους “OXI”, όπως τον Σπαρτιάτη Λεωνίδα, τον Παλαιολόγο, τον Μεταξά και τόσους άλλους όταν τους ζητήθηκε να υπερασπιστούν πίστη και πατρίδα;;; Αν ναι, τότε πώς επιτρέπουν οι Έλληνες την σημερινή κατάσταση; Είναι ακριβώς το ίδιο: τότε με δόρατα και όπλα, σήμερα με χρήματα. Δηλαδή με άλλα λόγια : σκλαβιά ή λευτεριά; Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά αιωνίως σκλαβιά και φυλακή !!!! Μα θα πεινάσουμε λένε κάποιοι… πότε λογαριάσαμε πείνα όταν επρόκειτο για λευτεριά της πατρίδος; «την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώμε πέτρες» έλεγε ο Κολοκοτρώνης… εμείς δεν είμαστε άξιοι του Κολοκοτρώνη; Ίσως όχι, αν σκεφτούμε ότι για το δουλικό χρήμα γεμίσαμε την Βουλή των Ελλήνων με άθεους και με αντίχριστους…


Τώρα που τα ψέματα τελειώνουν πια, και που κυβερνώντες και ιεράρχες οικουμενιστές ή σιωπούντες στο έγκλημα κατά των Ελλήνων έχουν δείξει και δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, είναι και η ώρα της διαλογής :


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ;