Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΙΠΠΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Πλησιάζει τάχιστα η ώρα των Ελλήνων, έρχεται ταχιά η ώρα της Δικαιοσύνης. Αυτό που ποθούν όλοι οι αδικημένοι σε αυτήν την Γη, όλοι οι πάσχοντες, όλοι οι εξαπατημένοι. Ακούστε την καμπάνα που κτυπά, ακούστε τον ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΜΟ των ΟΔΟΝΤΩΝ στο σάλπισμα της δίστομης ρομφαίας του Ουρανού στην Γη.

Ο Λόγος που ενώνει όλους τους Έλληνες, όλους τους Ανθρώπους, ο Λόγος που φωτίζει, αφυπνίζει και οδηγεί τους καρπούς της Αγάπης εμάς προς την Δικαιοσύνη και προς την Ανάσταση του Έθνους μας. Ο Λόγος σάρκα γίνεται και η Ελλάδα ακούει το σάλπισμα και επιτέλους σηκώνεται ! «Λίγα τα ψωμιά» των θηρίων και του ψευδοπροφήτη της Αποκαλύψεως του Ιωάννη. Ήρθε η ώρα του διαχωρισμού της ήρας από το στάρι.

Τρέμουν οι αντίχριστοι στο άκουσμα, τρέμουν που πέφτει ο ναός του Σολομώντα τους, τρέμουν περισσότερο γιατί σηκώνεται η Ελλάδα, ανασταίνονται οι Υιοί του Φωτός με μοναδικό σκοπό να μοιράσουν το Φως της Αγάπης σε όλον τον πλανήτη, μετατρέποντάς τον σε Παράδεισο επί της Γης. Σε λίγο καιρό επιτέλους θα φωνάξουμε όλοι μαζί ως ΕΝΑ σώμα

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία


Αποκάλυψις Ιωάννου
Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ·
Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ρομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ