Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ


Το παρακάτω βίντεο είναι αφιερωμένο στους υποτιθέμενους δωδεκαθεϊστές...

Λίγα σχόλια: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ είναι θυγατέρα τού Έλληνος Λόγου και μήτηρ τών γλωσσών, σχετίζεται μέ τήν συμπαντικήν νομοθεσίαν, διηγείται τήν δόμησιν τού Σύμπαντος, είς τό διηνεκές τού χρόνου, διατηρεί τήν σχέσιν σημαίνοντος και σημαινομένου, είναι γνώσις πού καταργεί τήν λήθην, είναι ζώσα πνευματική δύναμις, έχει συλλαβικήν δομήν.

Περισσότερα για την Ελληνική Γλώσσα και την αποκωδικοποίησή της θα βρείτε στο www.ramafa.gr