Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Ό ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

"Ἰδοὺ ἐξῆθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν ἐπὶ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ρίζαν ἐξηράνθη· καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε· καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν ἐν τριάκοντα καὶ ἐνἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.". 
***
Αδέρφια μου, συνέλληνες! Φτάσαμε σε έσχατο σημείο και ως άνθρωποι και ως κοινωνία. Η ανομία κυριαρχεί παντού. Η παιδεία μας αντίχριστη, ανθελληνική. Δεν υμνείται πλέον ο Άνθρωπος, αλλά κάθε τι που τον υποβιβάζει, κάθε τι που τον μετατρέπει σε σκλάβο για να υπηρετεί αφέντες που δεν έχουν σχέση με ελληνικό πνεύμα και Χριστό!


Μας παίρνουν τη γη, την πατρίδα μας, τα σπίτια μας. Το βιος και τους κόπους μιας ζωής τα κλέβουν με προσχήματα και ψεύτικα χρέη. Μήπως όμως ευθυνόμαστε και εμείς για αυτήν την αποτρόπαια κατάσταση; Μήπως πέσαμε στην παγίδα που μας έστησαν και προτιμήσαμε τον ονειρικό κόσμο που κάποιοι με δόλο έδωσαν και δεν σκεφτήκαμε ότι προδώσαμε εμείς πρώτα τον εαυτό μας, την πατρίδα μας και τον Θεό; Μήπως πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε ότι για να αλλάξει η κοινωνία μας σε κάτι καλύτερο θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τους εαυτούς μας; Τον χειρότερό μας εαυτό τον βλέπουμε καθημερινά, όσο η κοινωνία μας πάει – και το επιτρέπουμε - από το κακό στο χειρότερο. Ευλογημένη η ώρα που θα κοιτάξουμε μέσα μας για να διορθώσουμε τον εαυτό μας.

Όλοι μας πούλησαν ως πρόβατα επί σφαγήν. Μόνο ο Χριστός μας έμεινε. Κι Αυτός μας περιμένει αιώνια, όπως ο πατέρας το παιδί του. Άσσωτοι Υιοί και θυγατέρες, ανοίξτε την πόρτα της καρδιάς σας, να ξεχειλίσει η αγάπη στον εαυτό σας και στον συνάνθρωπο και κλείστε τις στρόφιγγες της σαρκολατρείας και χρηματολατρείας. Γυρίστε πλάτη από το κακό, αδερφωθείτε και ενωθείτε να σώσουμε την Ελλάδα μας ! Γευτείτε τον καρπό της Ανθρωπιάς Μας !

Καρποί αγάπης είμαστε, γιατί να μην φερόμαστε αυτό που είμαστε; Δεν υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε Έλληνες; Γιατί τότε να φερόμαστε με τρόπο που οι ένδοξοι πρόγονοί μας και οι άγιοί μας ντρέπονται; Λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί; Είμαστε στις πράξεις μας;;;

Ταπεινά, αδερφός Νικόλαος
****