Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Ο γέροντας Γαβριήλ απαντά σε ερώτηση λαϊκών περί του θέματος των συμπροσευχών με αιρετικούς, με ένα θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα

Ο γέροντας Γαβριήλ από τον Άγιον Όρος απαντά σε ερώτηση λαϊκών με ένα θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ερώτηση: Γέροντα μερικοί κληρικοί μας λένε πώς μπορούμε να συμπροσευχόμαστε με καθολικούς... και πως δεν υπάρχει τίποτα κακό να προσεύχεται ένας εδώ κι άλλος εκεί (δίπλα-δίπλα).

Απάντηση Γέροντα Γαβριήλ: Το 1716 οι Τούρκοι πολιόρκησαν την Κέρκυρα κι από την ξηρά κι από τη θάλασσα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας έσωσε τότε θαυματουργικά την Κέρκυρα.

Ο διοικητής του νησιού, Ανδρέας Πιζάνης, θέλοντας να ευχαριστήσει τον άγιο για τη σωτηρία, αποφάσισε να στήσει στον ναό του άγιου ένα θυσιαστήριο, ένα αλτάριο, για να γίνεται επάνω σ’ αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατά το Λατινικό δόγμα, δίπλα στην Αγία Τράπεζα των 'Ορθοδόξων. Κι εκεί θα γινόταν από Λατίνο ιερέα ή θεία Λειτουργία.

Ο Άγιος Σπυρίδων παρουσιάστηκε δύο νύκτες συνεχόμενες στον ύπνο του Πιζάνη με ένδυμα ορθόδοξου μοναχού και του είπε να μή το κάνει, διαφορετικά θα το μετάνοιωνε. 'Ο διοικητής δεν έκανε υπακοή.

Το άλλο βράδυ ό σκοπός στην είσοδο του φρουρίου κοντά στην πυριτιδαποθήκη βλέπει κάποιο μοναχό να προχωρεί μ' ένα δαυλό αναμμένο στο χέρι και να μπαίνει στο Φρούριο. Τού φώναξε: «Ποιός είσαι;». Άκουσε «Είμαι ό Σπυρίδων». Το φρούριο τινάχτηκε στον αέρα με όλα τά γύρω σπίτια. Σκοτώθηκαν χίλια άτομα και ό Πιζάνης.

Δεν γίνεται ή ’Ορθοδοξία να αναμιγνύεται με τον Παπισμό. Δεν γίνεται.
Δεν μπορούμε να συμπροσευχόμαστε με αιρετικούς. Αυτό το απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες.
Ούτε να δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία καθολικούς. Ούτε να τούς δίνουμε αντίδωρο.

Ό 45ος Αποστολικός Κανόνας λέει: « Επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, αίρετικοΐς συνευξάμενος μονον, άφοριζέσθω, είδέ έπέτρεψεν αύτοΐς ώς κληρικοϊς ενεργησαί τι, καθαιρείσθω». (=Αν κάποιος Επίσκοπος, Πρεσβύτερος ή διάκονος με τους αιρετικούς συμπροσευχηθεί μόνο, να αφορίζεται, κι αν επέτρεψε σε αυτούς ως κληρικοί να πράξουν κάτι, τότε να καθαιρούνται οι ορθόδοξοι πού το επέτρεψαν).

Άρα ο Πατριάρχης πού έφερε στη θρονική γιορτή το 2006 τον Πάπα τον έβαλε μέσα στην Θεία Λειτουργία, επέτρεψε να πει το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ, σύμφωνα με τον 45ο Αποστολικό κανόνα είναι αφορισμένος και καθηρημένος δυνάμει. Ενεργεία πρέπει να γίνει μια σύνοδος να τον βγάλει.
***

Και όχι μόνο το 2006, αλλά κατ' εξακολούθηση !!!! Και ο Ιερώνυμος και τόσοι άλλοι !!!