Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ


Η άγνοια του ανθρώπου, θάνατος της αθανασίας του εστί.
Η άγνοια των Ελλήνων από την Χριστότητα, ο θάνατος της Ανθρωπιάς τους εστί.

Ταπείνωση γράφει το χαλάκι της πόρτας του Φωτός· και τότε οι πόρτες πεθαίνουν,
και το Φως γίνεσαι εσύ.

Και φως Μου ο Λόγος ο Χριστός.
Και Χριστός εσύ ο άνθρωπος ο Έλλην Ορθόδοξος Χριστιανός
·
μα αν δεν βγάλουμε τα σκουπίδια από τα μάτια ...δεν θα καταλάβετε το τι σας λέω...... εγώ η ψυχή Λόγος, εγώ η Αγάπη ο Θεός.

Ποτέ αν δεν σπάσεις το εγώ του πεθαμένου εγώ σου....
αν δεν σπάσεις το εγώ σου ποτέ δεν θα γίνεις το όλων ....
δες στο εγώ σου την σημερινή εκκλησία,
και ένα μικρό παράδειγμα της πραγματικής Αλήθειας στην ιστορία...και δείτε τι είναι αυτό που εσείς γνωρίζετε και ποιοι είστε εσείς σήμερα ως Έλληνες Χριστιανοί :  http://www.parakato.gr/2014/05/blog-post_9.html

Και άκου τον Λόγο που φωτίζει το τι εστί Ορθόδοξη Αποστολική Χριστιανοσύνη.
και δες την Ελλάδα του Θεού....
Πραξ. 4,32 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.
Πραξ. 4,32 Όλο δε εκείνο το πλήθος των πιστών είχε μια καρδιά και μια ψυχή, ώστε να αποτελούν μίαν αρμονικήν και πνευματικήν κοινωνίαν· και κανείς δεν έλεγεν ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντα του είναι ιδικόν του, αλλά ήσαν τα πάντα εις αυτούς κοινά και διετίθεντο δια την εξυπηρέτησιν όλων.

Πραξ. 4,33 καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.
Πραξ. 4,33 Και με μεγάλην δύναμιν και ως καθήκον ιερόν και μέγα προσέφεραν οι Απόστολοι την μαρτυρίαν των δια την ανάστασιν του Κυρίου Ιησού. Μεγάλη δε χάρις Θεού ήτο εις όλους τους πιστούς.

Πραξ. 4,34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων·
Πραξ. 4,34 Απόδειξις δε τούτου ήτο ότι δεν υπήρχε μεταξύ αυτών, κανένας που να στερήται, διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήται χωραφιών ή σπιτιών τα επωλούσαν και έφερναν το αντίτιμον των πωλουμένων και το έθεταν με ευλάβειαν πολλήν κατά γης, κοντά εις τα πόδια των Αποστόλων.


Ιωάννης εν Χριστώ βασιλεύς
********
*******

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ

Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΠΟΔΙΩΚΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥΣ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΓΝΩΜΩΝ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΕΚΤΙΚΟΣ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΑΥΤΟΛΟΓΕΙ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ

(από το βιβλίο "η πατρική αγκαλιά", αρχιμ. Ιγνατίου Καπνίση, Ιστιαία 2014)