Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΤΟ ΡΑΣΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αυτό το ράσο δεν είναι του ανθρώπου,
αλλά από Τον Θεό προς τους Ανθρώπους.

Αυτό το Ιερό το ράσο που βλέπει ο Ορθόδοξος Έλληνας ας μου πει,
ανήκει στο Νέο Ημερολόγιο η στο Παλιό;

234 σχίσματα νέου και παλιού, ΓΟΧ και αποτειχισμένοι, αποτειχίζουν το Ένα Πνεύμα του Θεού σπέρνοντας με ζήλο τον φθόνο και το μίσος αναμεταξύ τους, και κρυφά αδελφώνονται όλοι για να πολεμήσουν την Ένωση της μίας Αγίας Καθολικής Ελληνικής Ορθοδοξίας του Ιησού μας του Χριστού.
***

Ένα παράδειγμα το τι συμβαίνει ...
Σε βαφτίσια του παιδιού ενός φίλου μου...

«Την ευλογία σου πάτερ μου» βάζοντας μετάνοια στον παπά· με βλέπει ο παπάς και με ρωτά … «τι δουλεία έχεις εδώ ξυπόλητος;»· «έτσι είμαστε εμείς πάτερ μου» του λέω· «Τι ....είσαι παλαιοημερολογίτης;»· «είμαι Αγιορείτης»…. «Ααα..την ευλογία σου γέροντα!»

Να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι....

Η Εκκλησία δεν είναι ούτε του παλιού ούτε του Νέου, αλλά στην Μία, την Πρώτη·

και Εκκλησία δεν είναι ο επίσκοπος, αλλά ο Ένας Αρχιεπίσκοπος, ο Λαός, ο Ορθόδοξος Έλλην Πολίτης, Χριστός.
******


Τι εστί «σατανάς»;
Η Φωνή των Εβραίων.


Ιωάννης βασιλεύς