Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Ιωάννης βασιλεύς των πένητων: Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.


ΑΝ ΕΝΑΣ ΛΑΪΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ.
***


Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·
οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

***