Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

ΑΥΤΟΙ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Σαν τα παιδιά να είστε είπε ο Θεός στην γη·
γιατί σε αυτά μέσα οικεί η ουσία του και η αγαθοσύνη Του.
Και έτρεξαν από μικρά παιδιά να τα διδάξουν ...πώς να εργάζονται από τα νήπια την ομοφυλοφιλία και τα προφυλακτικά...και να υπηρετούν φορώντας γραβάτα την σκλαβιά. 

Αντί στον θρόνο της γνώσης να στέφουν του Ιησού Χριστού την ανθρωπιά,
πέρασαν στον άνδρα τα θέλω του τράγου στα μυαλά,
και στην γυναίκα, της κατσίκας την καρδιά.
Αντί για αδελφοσύνη ...ΣΚΟΤΟΣ· διχόνοια, συκοφαντίες και ψευτιές! Δεσπότες μάγοι αρχιτέκτονες...
βαφτίζουν τον άνθρωπο και τον ονομάζουν Χριστό...
και με ευλάβεια και πραότητα σταυρώνουν τον Ελληνισμό
·
δολοφονούν το πνεύμα της θεϊκής ψυχής του ανθρώπου.


Μα ήρθε η ώρα του Θεού του ανθρώπου.
Τους Ισμαηλίτες από την Ορθόδοξη Ελλάδα να εκδιώξει και όλα τα πονηρά έργα τους ....στο φως του κόσμου να τα κάψει.

Και στον θρόνο που αντί τον Χριστό κάθετε ο Κερατάς,
ο Ιησούς Χριστός και δίκαιος βασιλιάς θα κάτσει.
Και όσοι προσκύνησαν την σκλαβιά και την Ελλάδα χάρισαν στου σατανά την βασιλεία μαζί του θα βρεθούν..... μακριά από των Αγίων Ουρανών την βασιλεία.

Άμην έρχου Κύριε.
Αμήν.Ιωάννης