Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Ο ΕΧΩΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΣ ΦΩΤΟΣ!

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΕΦ. 8

"12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς."
*******

“ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ” = αυτός που είναι του Χριστού και ακολουθεί - μένει στη διδασκαλία Του, δεν μπορεί να επηρεαστεί από το κτιστό πνεύμα του σκότους, την παιδεία που διαβάλλει τον άνθρωπο και του δημιουργεί κακούς λογισμούς που ονομάζονται "σατανάς".

Ο έχων τον Χριστόν είναι αυτός που γνωρίζει τον Θεόν. Και κάτι που δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, δεν δύναται να συγκατοικεί στην γνώση και στον άνθρωπο αυτόν, διότι το φως και το σκότος φύσιν δεν συγκατοικούν, ασχέτως αν οι αστέρες στο σκοτάδι υπάρχουν.

Ο έχων τον Θεόν έχει την Ανθρωπιά και όποιος σας μιλά για τον σατανά δεν είναι υιός του Υψίστου, αλλά διάβολος.

Ως φύσιν ο Θεός και Άνθρωπος είναι Χριστός. Τούτο δε μας φώτισε ο Εμμανουήλ της Αγίας μας Τριάδος ο Χορηγός, της δύναμης και της Χάριτος της θεάσεώς μας με τα άχραντα και πανάγια μυστήρια της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας.


Ο έχων τον Χριστό είναι ήλιος φωτός, αγάπης, ειρήνης και πραότητας. Ο έχων τον σατανά στην πίστη του δεν έχει πνεύμα φύσης ανθρώπου, αλλά γνώσεις ανύπαρκτες και φαντασιώσεις και ζει την κόλασή του μέσα στων εβραίων την σκλαβιά.