Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ίδια εδώ στην γη, είναι γιατί οι βασιλείς χαρίσανε τα σκήπτρα του εις τον αντίχριστο και γίνανε υπηρέτες αυτού.
Ως αστέρες του φωτός φωτίζουν την νύχτα και τον Άδη. Ο Εφιάλτης τότε πρόδωσε τον Λεωνίδα και τους άντρες του, ενώ οι δεσποτάδες προδώσανε όλο το Έθνος των Ελλήνων.
Όπως ο Εφιάλτης έζησε βασιλικά και μέσα στον πλούτο με το χρυσάφι του Ξέρξη ,μα στο τέλος πέθανε από σπαρτιάτικο σπαθί, έτσι έρχεται και η ώρα οι κλέφτες και οι άρπαγες της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού να πληρώσουν πολύ ακριβά για την μεγάλη απάτη τους.
Κατάντησαν τους ανθρώπους κίναιδους, άρπαγες και σκλάβους.
Μεταμόρφωσαν την Εκκλησία του αναστάντα Ιησού Χριστού σε Εκκλησία της σταυρώσεως του Ελληνικού Λαού.
Αρρώστησαν τις ψυχές των ανθρώπων και από εικόνα και ομοίωση του Θεού της ειρήνης, της αγάπης και της χαράς δηλητηρίασαν τον άνθρωπο γεμίζοντάς τον τρόμο, φόβο και σατανάδες και διαβόλια.
Και αντί να χαράξουν με τον Λόγο του Ιησού Χριστού τη χριστότητα να κάτσει στον θρόνο της ανθρώπινης καρδιάς, χαράξανε του Εφιάλτη το πνεύμα να έχει ο αδελφός προς τον αδελφό.

Κι έτσι βασιλεύουν οι δεσπότες της χλιδής τον παράδεισό τους έχοντας υποπόδιο των ποδιών τους τούς πλανεμένους Έλληνες.


Αδέλφια συνχριστιανοί.
Εμείς ο Ορθόδοξος Ελληνισμός είμαστε το Ένα Σώμα του Ιησού Χριστού.
Ας ενδυθούμε και τον Λόγο Αυτού και να ξαναπάρουμε στα χέρια μας την εξουσία που μας ανήκει από τον Θεό.

234 διαφορετικά σχίσματα και αιρέσεις κατάντησαν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού.
234 διαφορετικές μάζες που αναθεματίζονται αναμεταξύ τους, και δεν βλέπουνε οι τυφλοί πως την ώρα που φοράνε τον Σταυρό στο λαιμό, βαδίζουν προς την πορνεία, την σκλαβιά και στης Ελλάδας μας τον ολοκληρωτικό αφανισμό.


ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ

Ο σιωπών δοκεί συναινείν.
Μέγας Βασίλειος

Μη πλανάσθε αδελφοί μου, στην Κρίση του Θεού που έρχεται, πρώτος νόμος είναι :
Ο αμαρτάνων ,αμαρτάνει μια φορά.
Ο βλέπων την αμαρτία και σιωπά, αμαρτάνει δεκαπλάσια.
(Το μη κρίνετε μη κατακρίνετε περί βίου εστί, ου περί Πίστεως και Πατρίδος)
Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Για παράδειγμα, στην Κρίση του Θεού, ο Έλληνας που σιωπά στο ότι από τα δημοτικά σχολεία διδάσκουν την ομοφυλοφιλία, την αιμοφιλία, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, είναι το ίδιο με αυτούς που τα πράττουν.

Στην Κρίση του Θεού, όσοι λέγανε Χριστός Ανέστη, και συνέχιζαν να αμαρτάνουν, δήλωσαν επίσημα ότι ποτέ δεν πίστεψαν στον Χριστό.

Αυτοί που πίστεψαν ότι τους κάνανε μάγεια, δεν γνώρισαν ποτέ Αυτόν.

Αυτοί που με το δάχτυλο δείχνανε την Αγία Σοφία και στα έργα τους δεν κάνανε τα του Πνεύματος της Αγίας Σοφίας, ποτέ δεν θα ανήκουνε εις την Ουράνια Βασιλεία.

Μετανοείτε Έλληνες
Θεοί εστέ, και υιοί του Υψίστου άπαντες.
Γνωρίστε το μεγαλείο του Υψίστου Θεού.
Επιτρέψτε τον Θεό και Χριστό μας να κάτσει στον θρόνο της καρδιάς μας.
Εξαφανίστε τους Εφιάλτες για να έχουμε νέο καθάριο ουρανό και την Βασιλεία Του ξανά εδώ, στην δική μας γη.


Από την κορυφή του Άθωνα, της καρδιάς της Παναγίας προς το Σώμα του Υιού Της, το αποτελούμενο από εμάς τον Ελληνισμό.

Ιωάννης βασιλεύς των πένητων